วิธีใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

วิธีใช้งาน เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง SUGKER และวิธีการเก็บรักษา

วิธีใช้งาน เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ควรศึกษาวิธีการใช้งานก่อนการใช้งานเครื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ ดูแลรักษาเครื่องฉีดน้ำอย่างถูกวิธี เพื่อยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่อง ไม่ให้เสียก่อนเวลาอันควร

วิธีใช้งาน เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
ภาพโดย TheOtherKev จาก Pixabay

วิธีใช้งาน เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง SUGKER

ก่อนอื่นเราจะมาพูดถึงส่วนประกอบของเครื่องพร้อมอุปกรณ์กันก่อน ส่วนประกอบของเครื่องจะมีดังนี้

 1. มอเตอร์(Motor)
 2. ล้อ(Wheel)
 3. ปั๊ม(Pump)
 4. ก้านโครงเครื่อง(Frame)
 5. ด้ามจับ(Handle)
 6. ชุดหน่วงเวลาหยุด รุ่นที่ไม่มีชุดหน่วงเวลาหยุด(SKW150LS,SKW150LT,
  SKW185LT,SKW245LT)

อุปกรณ์มาตรฐานพร้อมใช้งาน

 1. ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง 1 ชุด
 2. หัวฉีดแรงดันสูง(Nozzle)
 3. สายฉีดน้ำแรงดันสูง ยาว 10 เมตร 1 เส้น
 4. สายทางน้ำเข้า

การประกอบอุปกรณ์กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

 1. นำสายยางน้ำต่อจากก๊อกน้ำ และต้องรัดเข็มขัดรัดสายยางน้ำทั้ง 2 ข้างให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันสายยางน้ำกระเด็นหลุด
 2. นำสายฉีดน้ำแรงดันสูงมาต่อเข้ากับทางน้ำออกขอองเครื่อง ด้วยการต่อข้อต่อสวมเร็ว ( Quick Coupling) คือ การต่อข้อต่อตัวผู้กับข้อต่อตัวเมียให้เข้ากันสนิท
 3. นำปลายสายอีกข้างหนึ่งมาต่อกับปืนฉีดน้ำ ด้วยการต่อข้อต่อสวมเร็ว ( Quick Coupling) ) คือ การต่อข้อต่อตัวผู้กับข้อต่อตัวเมียให้เข้ากันสนิท
 4. หมุนเกลียวก้านฉีดน้ำเข้ากับปืนฉีดน้ำ และต่อหัวฉีดเข้ากับการฉีด ด้วยการต่อข้อต่อสวมเร็ว ( Quick Coupling) ) คือ การต่อข้อต่อตัวผู้กับข้อต่อตัวเมียให้เข้ากันสนิท

การต่อระบบไฟฟ้าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

 1. แรงดันไฟฟ้าที่นำมาต่อจะต้องตรงกับแรงดันไฟฟ้าของเครื่องฉีดน้ำรุ่นนั้นๆ
 2. ควรมีอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า และใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน
 3. ห้ามใช้ปลั๊กต่อพ่วงเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
 4. ควรกระทำโดยผู้ที่มีความชำนาญเท่านั้น

การใช้งานเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

 1. ทำการจ่ายน้ำ โดยการเปิดก๊อกน้ำให้สุด
  ( หากน้ำแรงมาก สามารถปรับลดลงได้)
 2. กดไกปืนค้างรอสักครู่ เพื่อไล่อากาศและไล่แรงดันในระบบ
 3. เปิดสวิทซ์เพื่อให้เครื่องทำงาน
 4. กดไกปืนเพื่อเริ่มฉีดล้าง

การหยุดใช้งานเครื่องฉีดน้ำ

 1. หยุดกดไกปืน เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน
 2. ปิดสวิทซ์เพื่อให้เครื่องหยุดทำงาน
 3. ปิดการจ่ายน้ำเข้าเครื่อง หรือ ปิดก๊อกน้ำ แล้วถอดสายน้ำเข้าเครื่องออก
 4. กดไกปืนเพื่อไล่แรงดันในระบบทุกครั้ง
 5. ถอดสายฉีดน้ำออกจากตัวเครื่อง
 6. ไล่น้ำที่ค้างในปั๊มออก โดยกดเปิดสวิทซ์ให้เครื่องทำงาน จนไม่มีน้ำไหลออกมา
 7. ถอดปลั๊กไฟออก และเก็บเครื่องในพื้นที่เหมาะสม

การดูแลรักษาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

 1. ปิดเครื่อง ดึงปลั๊กไฟออกจากเต้ารับ
 2. ถอดอุปกรณ์ต่าง ๆ ออกจากเครื่อง เช่น สายยางน้ำ สายทางน้ำเข้า ปืนฉีดน้ำ
 3. ทำความสะอาดเครื่อง โดยการเช็ดด้วยผ้าแห้ง
 4. ล้างสายฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ และหัวฉีดให้สะอาด
 5. ไล่น้ำออกจากสายฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ หัวฉีด และเช็ดให้แห้ง แล้วเก็บเข้าที่เรียบร้อย
 6. เช็คและเก็บปลั๊กเสียบไฟ สายไฟให้ดี อย่าให้โดนน้ำ

หมายเหตุ: ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง (ปืนยาว) และก้านฉีด เป็นอุปกรณ์เสริม ควรเก็บเครื่องและอุปกรณ์หลังการใช้งาน

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่อง ควรมีการเปลี่ยนถ่ายเมื่อใช้งานระยะเวลา 200 ชั่วโมง หรือ ทุกๆ 2 เดือน(ขึ้นอยู่ว่าอะไรถึงก่อน) และให้สังเกตสีของน้ำมันเครื่อง หากเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำ ก็ควรเปลี่ยน แต่ หากตรวจพบว่ามีน้ำปะปน ให้รีบส่งซ่อมทันที แสดงว่าเกิดการชำรุดของชุดซีล น้ำมันเครื่องควรใช้น้ำมันเครื่องเกรด เบอร์ 40

การตรวจเช็คเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (ประจำวัน)

 1. ตรวจดูว่าน้ำเข้าสะอาดพร้อมใช้งานหรือไม่
 2. ตรวจดูไส้กรองน้ำเข้ามีการอุดตันหรือไม่
 3. ตรวจดูสายยางน้ำเข้าให้สะอาด
 4. ตรวจดูสายฉีดน้ำให้สะอาด และดูที่โอริงปลายสายชำรุดหรือไม่
 5. ตรวจดูระดับน้ำมันเครื่องในปั๊ม และสังเกตสีน้ำมันเครื่อง
 6. ตรวจดูปืนฉีดน้ำรั่วหรือไม่
 7. ตรวจดูหัวฉีดอุดตันหรือไม่
 8. ตรวจดูปลั๊กเสียบไฟ หรือเบรกเกอร์พร้อมใช้งานหรือไม่
 9. ตรวจดูที่หน้าปั๊มว่ามีน้ำรั่วออกมาหรือไม่
 10. สังเกตการณ์ทำงานของเครื่องว่ามีการทำงานผิดปกติหรือเสียงผิดปกติหรือไม่

การตรวจเช็คเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (ประจำเดือน)

 1. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆ 2 เดือน และควรหมั่นดูสีของน้ำมันเครื่องด้วยว่ากลายเป็นสีน้ำนมไหม
 2. ตรวจเช็คล้อลมยางของเครื่อง
 3. ตรวจเช็คเกจวัดแรงดัน
 4. ตรวจดูหรือสังเกตเสียงของมอเตอร์
 5. ตรวจดูหรือสังเกตเสียงของปั๊ม

การตรวจเช็คเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (ประจำปี)

 1. เปลี่ยนชุดซีลแรงดัน(หากแรงดันตกหรือน้ำรั่วหน้าปั๊ม)
 2. เปลี่ยนลูกปืนมอเตอร์(หากมีเสียงดังผิดปกติ)
 3. เปลี่ยนลูกปืนปั๊ม(หากมีเสียงดังผิดปกติ)
 4. เปลี่ยนไส้กรอง(หากไส้กรองหมดสภาพการใช้งาน)
 5. เปลี่ยนหัวฉีด(หากหัวฉีดสึกไปมากทำให้แรงดันตก)
 6. เปลี่ยนสายฉีดน้ำ (หากหมดสภาพการใช้งาน)

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหา

เครื่องทำงานแต่แรงดันน้อยกว่าปกติ (ฉีดน้ำไม่แรง)

สาเหตุที่อาจจะเกิด

 1. หัวฉีดอุดตัน
 2. ไส้กรองอุดตัน
 3. แรงดันน้ำเข้าเครื่องค่อนข้างต่ำ
 4. อากาศถูกดูดเข้าไปในระบบ

วิธีแก้ไข

 1.  ทำความสะอาดหัวฉีด
 2.  ทำความสะอาดไส้กรอง
 3. เปิดก๊อกน้ำให้สุด
 4. ตรวจเช็คสายฉีดน้ำไม่ควร แตก หรือรั่ว

อาการเครื่องกระตุกขณะใช้งาน

 1. แรงดันน้ำเข้าเครื่องค่อนข้างต่ำ
 2. อากาศถูกดูดเข้าไปในระบบ
 3. แรงดันไฟฟ้าตก
 1. เปิดก๊อกน้ำให้สุด
 2. ตรวจเช็คตามข้อต่อไม่ควรมีน้ำรั่วไหล
 3. เช็คแรงดันไฟฟ้าขาเข้า

 

มอเตอร์ไม่ทำงาน

 1. ไม่มีกระแสไฟเข้าเครื่อง
 1. ตรวจสอบปลั๊กไฟ

มอเตอร์หยุดทำงาน

 1. มอเตอร์เกิดความร้อนมากเกินไป
 1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และรอให้มอเตอร์เย็นลงแล้วจึงเริ่มเปิดใช้เครื่องอีกครั้ง

กรณีน้ำรั่ว หรือ น้ำมันหล่อลื่นรั่ว

 1. ปะเก็น หรือ ชุดซีล ชำรุด
 1. เปลี่ยนประเก็น หรือ ชุดซีล โดยช่างเทคนิคของบริษัทที่ทำการสั่งซื้อมา

ปั้มมีเสียงดัง

 1. ลูกปืนเสื่อมสภาพ
 2. ฟิลเตอร์สกปรก
 3. มีอุปกรณ์ในปั๊มชำรุด
 1. เปลี่ยนลูกปืน
 2. ทำความสะอาดฟิลเตอร์
 3. หยุดการใช้งาน และติดต่อหาบริษัทที่ทำการสั่งซื้อมา

คุณสมบัติพิเศษของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Sugker

 1. ปั๊มเป็นแบบข้อเหวี่ยง(Crank Shaft) ทนทาน เหมาะสำหรับใช้งานหนักต่อเนื่อง
 2. มีชุดปรับแรงดัน สามารถปรับแรงดันได้ ตามต้องการ
 3. ลูกสูบสแตนเลส หน้าปั้มทองเหลือง และเสื้อปั้มอลูมิเนียมอัลลอย ทนทานเหมาะสำหรับใช้งานหนักต่อเนื่อง
 4. ซีลแรงดันน้ำผลิตจากประเทศเยอรมันนี มีคุณภาพสูงและการใช้งานคงทน
 5. .มีระบบบายพาสเพื่อช่วยลดแรงดันที่หน้าปั้ม ซึ่งจะทำงานเมื่อเราปล่อยไกปืน
 6. ระบบโอเวอร์โหลด ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย เมื่อเกิดกระแสไฟเกินกว่าค่ามาตรฐาน
 7. การต่อสายฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ และเครื่องฉีดน้ำ สามารถประกอบและถอดออกได้ง่ายด้วยข้อต่อสวมเร็ว (Quick Coupling)
 8. เกจวัดแรงดัน แสดงแรงดันขณะใช้งาน
 9. ฟิลเตอร์กรองน้ำเข้า ป้องกันไม่ให้เศษตะกอนต่างๆ ที่มากับน้ำเข้าไปทำลายหน้าปั๊ม
 10. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้ง่าย
 11. ตัวเครื่องเป็นแบบรถเข็น เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
 12. ฐานเครื่องมีลูกยางป้องกันการลื่นไหลของเครื่องขณะใช้งาน
 13. มีฝาครอบเครื่องป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ รุ่นที่ไม่ฝาครอบ (SKW150LS,SKW150LT,SKW185LT,SKW245LT)
 14. มีที่แขวนสายฉีดน้ำและปืน เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
 15. มีระบบชุดหน่วงเวลาหยุด ( time deley stop)เพื่อหน่วงเวลาหยุดประมาณ 10-30 วินาที เมื่อเราปล่อยไกปืน ก่อนที่เครื่องจะหยุด และเมื่อกดไกปืนอีกครั้งเครื่องจะ รันขึ้นมาใหม่ เป็นระบบที่สมบูรณ์ของเครื่องรุ่นที่ใช้งานหนัก เพื่อป้องกันการเปิดเครื่อง ทิ้งไว้โดยที่หยุดฉีดน้ำ (เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้หน้าปั้มสึกหรอเร็วกว่าปกติ) และประหยัดไฟฟ้า รุ่นที่ไม่มีชุดหน่วงเวลาหยุด (SKW150LS,SKW150LT,SKW185LT,SKW245LT)

อ่านบทความ วิธีล้างรถแบบมืออาชีพด้วย เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ขจัดสิ่งสกปรกให้รถดูใหม่เสมอ

คำเตือนและข้อควรระวัง

 1. ผู้ใช้งานควรศึกษาและ ทำความเข้าใจการใช้งานที่ถูกต้องจากคู่มือการใช้งาน
 2. ผู้ใช้เครื่องควรเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมในการใช้เครื่องมาเป็นอย่างดี
 3. ในระหว่างการทำงานควรระมัดระวังบุคคลอื่นรอบข้าง โดยเฉพาะเด็ก
 4. ขณะใช้งานควรเก็บสายไฟให้พ้นจากบริเวณที่เปียก
 5. ก่อนที่จะทำการตรวจสอบหรือแก้ไขเครื่อง ควรถอดปลั๊กไฟออกก่อนทุกครั้ง
 6. การตรวจเช็คที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในเครื่อง ควรทำโดยช่างผู้ชำนาญงาน
 7. ก่อนใช้งานทุกครั้งควรตรวจเช็คเครื่องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 8. หากมีการติดตั้งเครื่อง ต้องต่อสายดินทุกครั้งเพื่อป้องกันอันตรายจาก ไฟรั่ว
 9. ก่อนการใช้งานควรตรวจเช็คน้ำมันเครื่องทุกครั้ง
 10. ควรเช็คสายฉีดน้ำไม่ให้ชำรุดและที่ปลายสายต้องสะอาด
 11. .สังเกตเสียงจากตัวปั๊มและมอเตอร์
 12. ก่อนที่จะกดน้ำออกจากปลายปืน ควรจับกระบอกปืนให้แน่น เพื่อป้องกันการดีดของปืน
 13. ตรวจสอบคุณภาพของน้ำที่จ่ายเข้าเครื่อง จะต้องเป็นน้ำสะอาด
 14. ไม่ควรใช้เครื่องฉีดน้ำกับของเหลวที่เป็นพิษ หรือ สามารถติดไฟได้ง่าย
 15. น้ำที่จ่ายเข้าเครื่อง ไม่ควรจะมีอุณหภูมิสูงเกิน 60 องศาเซลเซียส
 16. ไม่ควรหันทิศทางการฉีดน้ำไปยังตัวบุคคล สัตว์ หรือเครื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตราย
 17. ไม่ควรใช้เครื่องฉีดน้ำท่ามกลางฝน เพราะอาจทำให้ไฟฟ้าช็อตได้
 18. ไม่ควรเปิดเครื่องทิ้งไว้ หากไม่มีการใช้งาน
 19. ไม่ควรทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอุปกรณ์สายฉีดน้ำและปืนฉีดน้ำ
 20. ไม่ควรวางเครื่องในพื้นที่เอียงในขณะใช้งาน เพราะจะทำให้เครื่องสึกหรอหรืออาจจะชำรุดได้
 21. ไม่ควรใช้สายไฟต่อพ่วงที่มีขนาดความยาวเกินไปและเล็กเกินไป เพราะกำลังไฟฟ้าจะไม่สม่ำเสมอ ทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องได้
 22. ต้องการสอบถามวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น หรือหากไม่สามารถทำการแก้ไขได้ ให้แจ้งเพื่อปรึกษากับแผนกบริการลูกค้า ของบริษัทฯ

อ่านบทความ เลือกซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ยี่ห้อไหนดี เครื่องฉีดน้ำอุตสาหกรรม ราคาถูก

บทสรุป

จบแล้วสำหรับ วิธีใช้งาน เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง หวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้อ่านไม่มากก็น้อย ลองนำวิธีที่แนะนำนี้ไปทำตาม เพื่อรักษาและยืดอายุการใช้งานให้เครื่องฉีดน้ำของเราอยู่กับเราไปนานๆ

หากท่านกำลังมองหา เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ เครื่องขัดพื้น เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ติดต่อมาหาเราได้ที่เบอร์ 099-252-4745