วิธีใช้งาน เครื่องขัดพื้น Champion เครื่องขัดพื้นโรงงานอุตสาหกรรม

วิธีใช้งาน เครื่องขัดพื้น Champion และวิธีการเก็บรักษา

วันนี้เราจะมาพูดถึง วิธีใช้งาน เครื่องขัดพื้น champion สำหรับบางคนที่ยังไม่รู้วีธีใช้งาน และต้องดูแลแบบไหน

วิธีใช้งาน เครื่องขัดพื้น Champion เครื่องขัดพื้นโรงงานอุตสาหกรรม

วิธีใช้งาน เครื่องขัดพื้น Champion

 1. วางเครื่องขัดพื้นให้นอนราบกับพื้น
 2. ใส่แปรงหรือแผ่นใยขัดตามความเหมาะสมโดยใส่ลงตามหมุดและหมุนให้เข้าล็อค หาก
  ใช้แผ่นใยขัดให้ใส่จานจับแผ่นใยขัดแทนแปรง และ วางแผ่นใยขัดให้อยู่ที่กึ่งกลางจาน
  จับแผ่นใยขัด(สก็อตไบร์ท) อย่างให้เอียงออกไปด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไป เพราะจะทำ
  ให้เครื่องสั่นได้
 3. ตั้งเครื่องขึ้นในแนวตั้งฉากกับพื้น
 4. ปรับระดับคันบังคับเครื่อง โดยการคลายตัวรัดระดับด้าม(ดาวปรับด้าม) และตั้งเครื่องขึ้น
  ให้ระดับตัวถังเครื่องตั้งฉากกับพื้นและยืนตัวตรง แขนตรงจับคัน เครื่องชิดลำตัว แล้วล็อค
  ตัวรัดระดับด้าม(ดาวปรับด้าม)
 5. ปลดสายไฟตามความยาวที่จะใช้ และเสียบปลั๊กไฟที่เต้ารับ
 6. เปิดสวิทซ์ควบคุมระบบไฟฟ้าที่หัวเครื่อง
 7. เริ่มต้นการใช้งานโดยการบีบคันสวิทซ์
 8. การบังคับเครื่อง กดคันบังคับลงเพื่อให้เครื่องส่ายไปทางซ้าย และ ยกคันบังคับขึ้นให้เครื่อง
  ส่ายไปทางขวา และ บังคับไปด้านหลังหรือด้านหน้าโดยการดึงหรือผลักตามลำดับ

*ถ้ากดคันบังคับลง หรือยกขึ้น มากเกินไปเครื่องจะส่ายเร็ว เพราะฉะนั้นควรค่อยๆ กด หรือ ยกคันบังคับขึ้นช้าๆ เครื่องจะค่อยส่ายไปในทิศทางที่เราต้องการ

วิธีการเก็บรักษา เครื่องขัดพื้น Champion

การเก็บเครื่องและอุปกรณ์หลังการใช้งาน

 1. ปิดเครื่อง ดึงปลั๊กไฟออกจากเต้ารับ
 2. ม้วนเก็บสายไฟทุกครั้ง
 3. ถอดอุปกรณ์คู่เครื่อง แผ่นใยขัด ที่จับแผ่นใยขัด หรือ แปรงขัด
 4. นำเครื่องและอุปกรณ์เก็บในที่แห้ง ไม่มีความชื้น และไม่มีแสงแดดส่องโดนตัวเครื่องโดยตรง

การทำความสะอาด

 1. ถอดและทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกครั้งหลังการใช้งาน
 2. ควรทำความสะอาดตัวเครื่องด้วยน้ำยาทำความสะอาดและผ้านุ่ม
 3. ห้ามทำความสะอาดตัวเครื่องในขณะที่ตัวเครื่องยังร้อน หรือหลังจากการใช้งานทันที
 4. อย่าให้น้ำและน้ำยาทำความสะอาดเข้าสู่มอเตอร์โดยเด็ดขาด
 5. นำเครื่องและอุปกรณ์ผึ่งให้แห้งหลังจากการทำความสะอาดทุกครั้งก่อนนำไปเก็บ

การเคลื่อนย้ายเครื่องขัดพื้น

 1. ควรใช้ลิฟท์ในการเคลื่อนย้ายขึ้นหรือลงเปลี่ยนชั้น เพื่อลดการกระแทก
 2. ควรเข็นเคลื่อนย้ายเครื่องในแนวราบ หากมีพื้นที่ต่างระดับ ควรยกโดยใชมือจับด้าม
  หรือยกตัวเครื่องขึ้น
 3. ใช้ล้อเครื่องในการเข็นย้ายเครื่องทุกครั้ง
 4. ไม่ควรเข็นกระแทก กำแพง ขึ้นหรือลง บันได หรือพื้นที่ต่างระดับ

วิธีการดูแลรักษา เครื่องขัดพื้น Champion

 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของตัวเครื่องและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อความปลอภัย
 2. โปรดหลีกเลี่ยงการให้น้ำหรือความชื้นเข้าสู่มอเตอร์
 3. ถอดอุปกรณ์ออกก่อนทุกครั้ง ทำความสะอาดและผึ่งให้แห้งก่อนนำไปเก็บ เพื่อยืดอายุการใช้งาน ลดการสะสมของเชื้อโรคและสิ่งสกปรก
 4. ทำความสะอาดตัวเครื่อง เก็บสายไฟ และพับเก็บระดับด้ามในตำแหน่งให้เข้าที่
 5. ไม่ควรใช้สายไฟต่อพ่วงที่มีขนาดยาวเกินไป และเล็กเกินไป เพราะกำลังไฟฟ้าจะไม่สม่ำเสมอ ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าได้
 6. ไม่ควรใช้สายไฟที่ชำรุด เพราะจำทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรืออาจโดนไฟดูดได้
 7. ห้ามเพิ่มน้ำหนักบนตัวเครื่อง เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบขับเคลื่อน และมอเตอร์หรือพื้นผิวได้
 8. ไม่ควรใช้เครื่องติดต่อกันเป็นเวลานาน ควรพักเครื่องประมาณ 15-20 นาที ต่อการทำงาน 1-2 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย
 9. ต้องขนย้ายเครื่องด้วยความระมัดระวัง ห้ามตกหรือกระแทกโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้ระบบไฟฟ้าและตัวเครื่องเสียหายได้
 10. หากเครื่องมีอาการหรือเสียงผิดปรกติ ควรนำเครื่องเข้ารับบริการ ที่บริษัทเพื่อทำการตรวจสอบแก้ไข ห้ามทำการแก้ไขเครื่องเองโดยเด็ดขาด
 11. เก็บเครื่องขัดพื้นและอุปกรณ์ในที่แห้งและไม่มีความชื้น

กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับ วิธีใช้เครื่องขัดพื้น Champion

 1. ก่อนการใช้งาน ควรศึกษาคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด และควรปฏิบัติตาม คำเตือน และข้อควรระวังในคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย
 2. พื่อลดความเสียหายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจรอย่าตั้งเครื่อง หรือเก็บเครื่องให้เปียกน้ำฝน หรือ ความชื้น
 3. ถ้าสายไฟ หรือปลั๊กเสียบชำรุดห้ามนำมาใช้ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุ ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือไหม้ได้
 4. โปรดเก็บรักษาเครื่องขัดพื้นให้พ้นมือเด็ก
 5. ในกรณีที่สายไฟชำรุด ห้ามทำการดัดแปลงเพื่อใช้งานซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายได้
 6. ปิดเครื่องแล้วดึงปลั๊กไฟออกจากเต้ารับทุกครั้งหลังการใช้งาน
 7. ห้ามซ่อมแซมเครื่องด้วยตัวเองหากเครื่องมีปัญหา ให้ติดต่อ บริษัท ตัวแทนจำหน่าย
  หรือหน่วยบริการเพื่อทำการซ่อมแซม

ข้อควรระวังในการใช้งาน เครื่องขัดพื้น

 1. ห้ามใช้เต้ารับร่วมกับอุปกรณ์อื่น
 2. .ห้ามทำให้สายไฟเสียหายหรือดัดแปลงสายไฟ
 3. ห้ามเสียบหรือดึงปลั๊กเพื่อทำการเปิดหรือปิดการทำงานของเครื่อง
 4. ห้ามกระชากสายไฟหรือดึงสายไฟพื่อถอดปลั๊ก
 5. ปิดเครื่องหรือดึงปลั๊กออกจากเต้ารับก่อนทำความสะอาด
 6. ห้ามแหย่นิ้วมือหรือวัตถุเข้าไปในตัวเครื่องและมอเตอร์
 7. อย่าฉีดน้ำหรือวางผ้าเปียกบนตัวเครื่องอย่าใช้มือที่เปียกหรือมีความชื้นสัมผัสเครื่องโดยตรง
 8. ห้ามปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเด็กอยู่
 9. ห้ามปฏิงานในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟ
 10. ควรใส่รองเท้าบูท และ ถุงมือในขณะใช้งาน

คุณสมบัติทั่วไปของเครื่องขัดพื้น

 1. ระบบปรับด้าม starlock fully folding style เพิ่มความ
  คล่องตัวและกระชับ เหมาะสมกับผู้ใช้งาน
 2. คันบังคับและด้ามจับหุ้มยางสังเคราะห์ เหมาะสมกับผู้ใช้งาน แข็งแรงและลดไฟฟ้าสถิตย์
 3. ล้อยาง unmarkingขนาด4″ไม่ทิ้งรอยสกปรก และ ไม่มีเสียงรบกวนเวลาเคลื่อนย้าย
 4. ยางกันกระแทกรอบด้าม ลดความเสียหายต่อกำแพงและเฟอร์นิเจอร์
 5. ระบบเฟืองขับเคลื่อน ปราศจากเสียงรบกวน ทนทานงานหนัก

>>>>สามารถอ่าน วิธีเลือกซื้อเครื่องขัดพื้น ยี่ห้อไหนดี เครื่องขัดพื้นอุตสาหกรรม champion ราคาถูก ได้ที่นี่

คุณสมบัติพิเศษของเครื่องขัดพื้น Champion

 1. ฝาครอบมอเตอร์พลาสติก สวยงามและป้องกันความชื้นเข้าสู่มอเตอร์ (สำหรับรุ่น 16″ขึ้นไป)
 2. จานแปรงพลาสติก ลดอาการพองตัวจากน้ำ ทนทานต่อสารเคมี ไม่ก่อให้เกิดเชื้อโรค
  ถูกสุขอนามัย
 3. มือจับพิเศษด้านหน้า แข็งแรง เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย (สำหรับรุ่น 16″ขึ้นไป)
 4. ระบบเฟืองขับเคลื่อน 6 ชิ้น ยืดอายุการใช้งาน ลดการทำงานหนักในระบบขับเคลื่อน
  (สำหรับรุ่น 18″ ขึ้นไป)
 5. สวิทซ์ ควบคุมระบบไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยจากการโดนคันบังคับโดยไม่เจตนา

บทสรุป

จบแล้วสำหรับ วิธีใช้งานเครื่องขัดพื้น champion หวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้อ่านไม่มากก็น้อย ลองนำวิธีที่แนะนำนี้ไปทำตาม เพื่อรักษาและยืดอายุการใช้งานให้เครื่องขัดพื้นของเราอยู่กับเราไปนานๆ

หากท่านกำลังมองหา เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ เครื่องขัดพื้น เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ติดต่อมาเราได้ที่เบอร์ 099-252-4745