วิธีใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูดน้ำ SUGKER

วิธีใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูดน้ำ SUGKER และวิธีการดูแลรักษาเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

วิธีใช้เครื่องดูดฝุ่น SUGKER ให้ถูกวิธีเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องให้ยาวนานขึ้น และ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูดน้ำ SUGKER

วิธีใช้เครื่องดูดฝุ่น ยี่ห้อ SUGKER

 1. ก่อนการใช้งานเครื่องดูดฝุ่น ควรทำการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เช่น ถุงกรองฝุ่น สายดูดฝุ่น สายไฟฟ้าว่ามีความเสียหายหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการซ่อมแซมแก้ไขโดยด่วนก่อนการใช้งาน
 2. ทำการต่ออุปกรณ์ต่างๆ ดังขั้นตอนต่อไปนี้
  2.1ต่อสายดูดฝุ่นเข้ากับตัวเครื่อง
  2.2ต่ออุปกรณ์ต่างๆ ตามลักษณะการใช้งาน
  2.3ใส่ฟิลเตอร์กรองฝุ่นให้เรียบร้อย
  2.4ประกอบส่วนหัวเข้าเครื่องดูดฝุ่นให้เรียบร้อย
  2.5เปิดสวิทซ์เครื่องดูดฝุ่นและใช้งานตามต้องการ
  2.6ถอดปลั๊ก เมื่อเลิกใช้งาน (ห้าม กระชากปลั๊ก)
  2.7ทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองฝุ่น
  2.8เทสิ่งสกปรกออกจากถังและทำความสะอาด เก็บในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก

การดูแลรักษาเครื่องดูดฝุ่น ดูดน้ำ หลังการใช้งาน

การเก็บเครื่องและอุปกรณ์หลังใช้งาน

 • ปิดเครื่อง ดึงปลั๊กไฟออกจากเต้ารับ
 • ถอดอุปกรณ์ต่างๆ ออกจากเครื่อง เช่น สายดูดฝุ่น อุปกรณ์ต่างๆ
 • หัวเครื่องให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดเท่านั้น (ห้ามล้าง)
 • ทำความสะอาดตัวถัง, ฟิลเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องด้วยการล้างน้ำให้สะอาด
 • เมื่อทำความสะอาดตัวถัง ฟิลเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องแล้วให้ นำไปตาก ลม (ห้ามนำอุปกรณ์ไปตากแดด เพราะถ้าตากแดดจะทำให้อุปกรณ์แห้งกรอบ และ อายุการ
  ใช้งานของอุปกรณ์จะสั้นลงกว่าปกติ)

สามารถอ่าน วิธีดูแลรักษาเครื่องดูดฝุ่น อย่างละเอียด และวิธีแก้ไขเบื่องต้นหากตัวเครื่องมีปัญหา

คุณสมบัติพิเศษของ เครื่องดูดฝุ่น ดูดน้ำ SUGKER

 1. ตัวถังเป็นสแตนเลสอย่างหนา ทนทานไม่บุบง่าย ทนต่อการใช้งาน
 2. มอเตอร์เป็นมอเตอร์ (AMETEK) มีคุณภาพสูง ทนทาน
 3. ฟิลเตอร์กรองฝุ่นทำจากโพลีเอสเตอร์ มีความละเอียดในการกรองสูง ป้องกันไม่ให้ฝุ่น
  ละอองต่างๆ ที่มากับสายดูดเข้าไป ทำให้มอเตอร์สกปรก และอาจทำให้มอเตอร์เสียหายได้
 4. อุปกรณ์ต่างๆ สามารถถอดทำความสะอาดได้ง่าย
 5. ล้อหลังมีขนาดใหญ่ ทนทานต่อการใช้งาน
 6. มีโซ่ที่ก้นถังสแตนเลสห้อยสัมผัสกับพื้นเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
 7. ฐานเครื่องทำด้วยพลาสติกเหนียวอย่างดี หนาและแข็งแรง ไม่แตกหักง่าย
 8. ตัวถังสามารถกระดกที่ก้นถังขึ้นเพื่อเทน้ำและสิ่งเศษขยะได้โดยที่ไม่ต้องยกตัวถัง เฉพาะรุ่น (SK280,SK380)

!!!หมายเหตุ!!! ซึ่งถ้าหากถุงกรองฝุ่น (ฟิลเตอร์) อุดตัน จะทำให้อากาศไม่ไประบายความร้อนที่มอเตอร์ มอเตอร์ก็จะสะสมความร้อนและอาจทำให้มอเตอร์ไหม้ได้

กฎความปลอดภัยของ เครื่องดูดฝุ่น โรงงานอุตสาหกรรม

ข้อมูลทั่วไป: เพื่อให้การใช้งานเครื่องดูดฝุ่น ดูดน้ำ มีประสิทธิภาพสูงสุด โปรดอ่านคู่มือ วิธีใช้เครื่องดูดฝุ่น และ ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มืออย่างเคร่งครัดอย่าเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสินค้าเองโดยเด็ดขาด หากสินค้ามีความเสียหายอันเนื่องมาจากผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามคู่มือ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับประกันสินค้าได้

!! คำเตือนและข้อควรระวัง !!

 1. ผู้ใช้งานควรศึกษา การใช้งาน เครื่องดูดฝุ่น และทำความเข้าใจการใช้งานที่ถูกต้องจากคู่มือการใช้งานก่อนการใช้งานจริง
 2. ผู้ใช้เครื่องควรเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมหรือมีพื้นฐานเกี่ยวกับ การใช้เครื่องมาเป็นอย่างดี
 3. ขณะใช้งานควรเก็บสายไฟให้พ้นจากบริเวณที่เปียก
 4. ขณะใช้งานห้ามนำแปรงหรือหัวดูดไปดูดหยอกล้อเล่นกับบุคคล หรือ สัตว์ ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายได้
 5. ก่อนที่จะทำการตรวจสอบ หรือ แก้ไขเครื่อง ควรถอดปลั๊กไฟออกก่อน
 6. การตรวจเช็คที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในเครื่อง ควรกระทำโดยผู้ชำนาญงาน
 7. ก่อนการใช้งานทุกครั้ง ควรตรวจเช็คเครื่องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามปกติ
 8. ควรตรวจเช็คสายไฟและปลั๊กไม่ให้ชำรุด
 9. ควรตรวจเช็คสายดูดและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
 10. สังเกตเสียงมอเตอร์
 11. ควรตรวจเช็คสวิทซ์ว่ามีความชำรุดหรือไม่
 12. ห้ามดูดทุกสิ่งที่เป็นพิษหรทอสามารถติดไฟได้ง่าย
 13. ไม่ควรดูดของทุกสิ่งที่มีอุณหภูมิสูงหรือร้อนเกินกว่าอุณหภูมิปกติ
 14. ไม่ควรใช้เครื่องท่ามกลางฝนเพราะอาจทำให้ไฟช็อตได้
 15. ไม่วางเครื่องในพื้นที่เอียงในขณะใช้งาน เพราะอาจทำให้ไถลหรืออาจเกิดอุบัติเหตุได้
 16. ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูดน้ำ ไปดูดเชื้อเพลิง น้ำมัน ฟองต่างๆ รวมถึงไม่ควรดูดสิ่งของมีคม เช่น ใบมีดโกน ใบคัตเตอร์ เป็นต้น
 17. ไม่ควรดูดน้ำโดยตรงเพราะจะทำให้น้ำเข้าไปในถังอย่างรวดเร็วแล้วจะทำให้น้ำกระเฉาะเข้ามอเตอร์ได้
 18. ไม่ควรเปิดเครื่องทิ้งไว้หากไม่มีการใช้งาน
 19. ไม่ควรนำถุงที่ใส่ขยะ (ถุงพลาสติก) มาใส่แทนถุงเก็บฝุ่นเพราะจะทำให้มอเตอร์ทำงานหนักส่งผลให้มอเตอร์ไหม้ได้
 20. ไม่ควรทำการดัดแปลงหรือแก้ไขอะไหล่และอุปกรณ์เอง
 21. ห้ามซ่อมเครื่องด้วยตัวเองให้ติดต่อผู้จัดจำหน่ายโดยตรง
 22. ห้ามอุดหรือปิดปากหัวดูดเป็นเวลานานๆ เพราะจะทำให้มอเตอร์เสียหายหรือไหม้ได้
 23. ต้องการสอบถามวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น หรือหากไม่สามารถทำการแก้ไขได้ ให้โทรศัพท์ปรึกษากับแผนกบริการลูกค้ากับทางบริษัท

สรุป

วิธีใช้เครื่องดูดฝุ่น จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีะไรยากหรือแตกต่างจากเครื่องทั่วไป แต่ถ้าเราหมั่นดูแลรักษาตัวเครื่อง ทำตามคำแนะนำตามบทความนี้อย่างสม่ำเสมอ เชื่อได้ว่าของเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมที่ได้ซื้อไปนั้น จะอยู่กับเราไปได้อีกนาน

แนะนำให้อ่านบทความ วิธีเลือกซื้อเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ให้เหมาะกับการใช้งาน ตามลิงค์นี้

หากท่านกำลังสนใจเครื่องดูดฝุ่น ไว้ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ หน่วยงาน ห้างร้านของท่าน หรือพบปัญหาในการใช้งาน สามารถโทรปรึกษาได้ตามเบอร์นี้ 099-252-4745