น้ำหนัก 10.5 กิโลกรัม

อุปกรณ์มาตรฐานพร้อมใช้งาน

อุปกรณ์มาตรฐานพร้อมใช้งาน

1. หัวซักเบาะ
2. หัวซักพื้นพรม
3. สายดูดฝุ่น ยาว 2.5 เมตร